Arbeidsdeskundige expertise

Bij arbeidsdeskundige expertise draait het om de belasting van een functie versus de belastbaarheid van een medewerker. Elementen die worden getoetst door de arbeidsdeskundige:

  • Kan de werknemer zijn functie weer hervatten?
  • Is een werkplekaanpassing nodig en mogelijk?
  • Wat zijn andere mogelijkheden binnen het bedrijf (eerstelijns)?
  • Is detachering extern wellicht een optie?
  • Wat kunnen en moeten werkgever en werknemer van elkaar verlangen?
  • Wat zijn de inkomensconsequenties op langere termijn?
  • De huidige functie/ werkzaamheden zijn niet passend (te maken) en er zullen mogelijkheden bij andere werkgevers gezocht moeten worden (re-integratie 2e spoor).

De arbeidsdeskundige is de erkende specialist om antwoord op deze vragen te geven.

Wanneer arbeidsdeskundige expertise ook kan worden ingezet

  • Ondersteuning in het beoordelen of opstellen van het re-integratiedossier.
  • Dossiertoets conform de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Claimbeoordeling in kader van Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

De arbeidsdeskundige helpt u bij het optimaliseren van uw keuringsresultaat, hij legt alles helder uit en zet met u de bezwaren verantwoord op papier. Samen zetten wij de juiste acties voor u uit.

Meer weten? Neem direct contact met ons op!