Arbeidsgeneeskundig (Second Opinion) expertise onderzoek in het kader van WvP (eerste twee ziektejaren)

Doel Arbeidsgeneeskundig expertise onderzoek (Second Opinion WvP)

In te zetten door belanghebbende(n) (dit kan zowel op initiatief van de werkgever als werknemer) bij stagnerende verzuimdossiers in geval van een onduidelijke diagnose/prognose, twijfel over adequate behandeling en resterende benutbare mogelijkheden, of eventueel bij een behoefte aan een second opinion. De Wet verbetering Poortwachter (WvP) eist inspanningen van werkgever en werknemer.

Inhoud Arbeidsgeneeskundig onderzoek (Second Opinion WvP)

Arbeidsgeneeskundige expertise/second opinion door second opinion verzekeringsarten en fulltime verzekeringsarts op basis van informatie van de medisch specialist. Multidisciplinaire diagnostiek met gecombineerd behandel- en belastbaarheidsadvies ten behoeve van herstel en re-integratie.

Onafhankelijk en onpartijdig

De bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het Expertise Instituut zijn onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel en niet hiërarchisch verbonden aan een arbodienst, verzekeraar of het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel als er een verschil van inzicht bestaat over de (juiste) mate van arbeidsongeschiktheid.

Waarom?

Onze deskundigen zijn gespecialiseerd in bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV en zijn geschoold in Sociale Zekerheidswetgeving en het algemene bestuursrecht wat van toepassing is op UWV bezwaar en beroepsprocedures.

De multidisciplinaire benadering door onze juristen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundige met zo nodig aanvullend medisch-specialistisch of belastbaarheidsonderzoek levert optimale resultaten op en bevordert re-integratie en beperkt de verzuimkosten van werkgevers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een arbeidsgeneeskundig onderzoek second opinion UWV of een second opinion arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen, neem dan direct contact met ons op.