Arbodiensten

Second opinion

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Eén van de meest opvallende wijzigingen is dat een werknemer het recht heeft om een andere onafhankelijke bedrijfsarts te raadplegen, indien hij gerede twijfels heeft aan het advies van de bedrijfsarts.

Elke arbodienst kan daarom gratis een aansluitovereenkomst met ons afsluiten en heeft recht op toegang tot de speciale doorverwijsportal. Aan de overeenkomst is een klachtenreglement en een werkprotocol opgenomen wat conform het Arbobesluit is opgesteld. Wat wij in de praktijk veel zien is dat organisaties twee opties aanbieden (een gekozen door de arbodienst zelf, en een gekozen door de werknemersvertegenwoordiging), zodat de werknemer keuzevrijheid heeft waar zijn second opinion aan te vragen.

Het Expertise Instituut heeft voor arbodiensten een speciale doorverwijsportal voor Second Opinion ingericht in de vorm van een tweewegs beveiligd online platform, waarop zij ook kunnen inloggen. Hier kunnen arbodiensten (en/of haar klanten) gratis gebruik van maken voor het uitvoeren van bijvoorbeeld een second opinion door een van de speciale second opinion bedrijfsartsen en daarin de caseload en doorlooptijd bewaken.

Onafhankelijk en onpartijdig

De bedrijfs- en verzekeringsartsen van het Expertise Instituut zijn onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel en niet hiërarchisch verbonden aan een arbodienst, verzekeraar of het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel als er een verschil van inzicht bestaat over de (juiste) mate van arbeidsongeschiktheid.

Overige dienstverlening

Wilt u zich aansluiten bij ons als onafhankelijke leverancier van arbeidsmedische expertise en second opinions? Neem dan snel contact met ons op.

Wilt u meer weten of een samenwerking bespreken?

Neemt u dan telefonisch contact met ons via 055 – 703 0003 op of dien een aanvraag in via het aanmeldformulier.