Expertise Instituut Academy nodigt u uit voor het minisymposium Second opinion op 22 juni a.s.

>>Klik hier voor het programma<<

Per 1 juli 2017 nieuwe Arbowet van kracht inzake de second opinion

Donderdag 22 juni a.s. 17.00 uur zal er in het voormalige plankenierstheater van de Hofstede Oud-Bussem (Naarden) een minisymposium worden gehouden over de gewijzigde Arbowet die per 1 juli a.s. van kracht is. Een van de meest in het oog springende wijzigingen in de nieuwe Arbowet is het recht van de werknemer een second opinion te vragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts. In de praktijk blijken veel zaken hieromtrent echter nog niet duidelijk, ook bij bedrijfsartsen en juridische professionals. Het multidisciplinaire bijscholingsinstituut De Landelijke Expertise Academy organiseert daarom een minisymposium waar alle knelpunten aan de orde zullen komen.

Sprekers tijdens minisymposium op 22 juni a.s.

Sprekers zijn Wim van Veelen, Senior-beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden FNV, Hans Pleiter, Operationeel directeur/bedrijfsarts Expertise Instituut, Mandy Lubach bestuurslid Sociaal Verhaal en Reijer Pille (directeur Falke en Verbaan).

Hans Pleiter: “In de nieuwe Arbowet[1] krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Zo krijgen werknemers het recht om uit eigen beweging langs een bedrijfsarts te gaan (het zogenoemde consultatierecht) en bij gerede twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, een second opinion bij een andere bedrijfsarts te vragen. Werkgevers doen er uiteraard goed aan om zich terdege op deze wetswijziging voor te bereiden.”

Hoe blijkt de nieuwe wet nog niet duidelijk?

Pleiter: “Over de second opinion bij een andere bedrijfsarts krijgen we veel vragen van onze opdrachtgevers. Zo laat momenteel de helft van de werkgevers (en/of de door hun ingeschakelde) arbodiensten de second opinion uitvoeren door een collega binnen de eigen arbodienst[2]. Dat is echter niet conform de eisen van de nieuwe wet. Het moet echt een andere onafhankelijk bedrijfsarts zijn buiten de muren van de gecontracteerde arbodienst van de werkgever welke getoetst is door de werknemersvertegenwoordiging.

Wat is het verschil tussen deze second opinion en het deskundigenoordeel bij de verzekeringsarts van het UWV wat nu al mogelijk is?

Pleiter: “De scheidslijn daartussen is nog niet helemaal duidelijk. Ze blijven in ieder geval wel naast elkaar bestaan. In hoofdlijn geldt dat als je als werknemer of werkgever het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, je het deskundigenoordeel kunt inzetten. Bijvoorbeeld als de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts dat hij 100 procent arbeidsgeschikt is.

De second opinion is voorbehouden aan de werknemer. Deze kan hij tevens inzetten als hij twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat een werknemer behandeling bij de psycholoog nodig heeft, maar de werknemer zelf vindt van niet.

Maar wanneer je voor welke route kiest of moet kiezen, is dus nog niet duidelijk. Verder is het nog niet volledig uitgewerkt hoe misbruik van de second opinion kan worden voorkomen, want daar zijn werkgevers wel bang voor.”

Wat hebben werkgevers te vrezen voor de second opinion?

Een second opinion bij een bedrijfsarts komt, anders dan het deskundigenoordeel, geheel voor rekening van de werkgever. Een advies van een andere bedrijfsarts die niet bekend is met de patiënt en zich dus in het dossier zal moeten inlezen, is duurder dan een consult bij de eigen bedrijfsarts. Werkgevers zijn daarnaast bang dat het middel oneigenlijk ingezet zal worden. Ook wanneer een werknemer herhaaldelijk de weg van second opinion kiest, neigt dat naar misbruik. Dat zou in mijn ogen een reden moeten zijn om een second opinion te weigeren. Dit moet echter nog uitgewerkt worden in de praktijk.”

Is er vanuit de praktijk veel vraag en behoefte aan een second opinion?

Mandy Lubach meldt dat alleen al bij Sociaal Verhaal vijftig verzoeken per maand binnenkomen voor een second opinion. Ze benadrukt dan ook het belang van een onafhankelijk expertiseoordeel vanuit het oogpunt van de werknemer omdat deze behoefte er daadwerkelijk is. Pleiter vermoedt dat het aantal aangevraagde second opinions weleens het dubbele kan worden van het aantal door het UWV uitgevoerde deskundigenoordelen[3]. Hij adviseert werkgevers dan ook tijdig alles in te regelen en – bij voorkeur – door een onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau. De onafhankelijkheid weegt zwaar en het contract met de provider dient met raadpleging van medezeggenschapsorganen te worden aangegaan.

Conclusie

Tot slot zegt Pleiter: “Hoewel er in beginsel niets te vrezen is voor werkgevers en werknemers die de arbozorg goed op orde hebben, moet het second-opinionkanaal bij de werkgever (waarin het recht op een onafhankelijke bedrijfsarts staat vermeld) goed worden uitgewerkt. Met name het waarborgen van de onafhankelijkheid van de second-opinion-provider, het betrekken van werknemersvertegenwoordiging in de contractering en het voorkomen van misbruik zijn daarbij grote aandachtspunten.”

Minisymposium Second opinion

U bent van harte uitgenodigd om dit minisymposium bij te wonen als bedrijfs- of verzekeringsarts, advocaat of arbeidsdeskundige. Er wordt accreditatie aangevraagd voor dit event waarvoor u de laatste informatie aantreft op de website. U kunt zich aanmelden via de website. Meer informatie kan worden verkregen bij Expertise Instituut of Sociaal Verhaal via respectievelijk info@expertise-instituut.nl en/of info@sociaalverhaal.com.


U kunt zich tot en met 15 juni a.s. hier inschrijven.

Voor bestaande relaties en klanten van Expertise Instituut is deelname gratis.

Programma De second opinion in de nieuwe Arbowet

Datum                 donderdag 22 juni 2017

Tijd                       17.00 uur

Locatie                 voormalig Plankenierstheater, Hofstede Oud-Bussem, Flevolaan 41, 1411 KC Naarden

 

17.00-17.30 uur     Inloop en ontvangst door Eric aan de Stegge, Hans Pleiter (beiden directeur van Expertise Instituut) en Mandy Lubach (bestuurslid Sociaal Verhaal).

17.30-17.45 uur     Expertise Instituut en Sociaal Verhaal

Over de samenwerking tussen Expertise Instituut en Sociaal Verhaal. Toelichting op de reden voor de organisatie van dit minisymposium.


17.45-18.45 uur              Waarom Second opinion?

Presentatie door Wim van Veelen van de FNV, Senior-beleidsmedewerker Arbeidsomstandigheden, over de meerwaarde van de second opinion voor de bedrijfsarts en waarom FNV zich hard heeft gemaakt voor de opname van dit recht in de nieuwe Arbowet.


18.45-19.30 uur              Verzorgde maaltijd.

19.30-20.30 uur              Second opinion en de bedrijfsarts

De second opinion vanuit het perspectief van de bedrijfsarts. Verbeterpunten en wensen alsmede een juridische beschouwing door Reijer Pille (directeur Falke en Verbaan).


20.30-20.45 uur              One more thing! Innovatie en oplossingen voor de werkgever

Introductie landelijke innovatie en oplossing voor werkgevers in het kader van de introductie van de onafhankelijke second opinion (powered by Datavisual).


20.45-21.30 uur              Tot slot: evaluatie met een goed glas wijn.

 


[1] https://www.arbounie.nl/samen-aan-de-slag/nieuwsbrief/lees-meer-1/wijziging-arbowet-juli-2017-wat-kun-je-verwachten
[2] https://bgmagazine.nl/arbo/nieuwe-arbowet-zorgt-kostenstijging-werkgevers/
[3] Dat zijn er nu ongeveer 13.000 per jaar (jaarcijfers UWV 2016) https://jaarverslag.uwv.nl/FbContent.ashx/pub_1000/Downloads/Kwantitatieve%20Informatie-2016.pdf