Wij voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zijn aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens onder nummer m1623298. In ons AVG conforme privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen. U kunt dit reglement hier downloaden.

Alle klanten van Expertise Instituut BV (EI) accepteren hiernaast door het aangaan van een overeenkomst van opdracht met EI onze algemene voorwaarden, waarin een AVG conforme verwerkingsovereenkomst is opgenomen. Door de acceptatie van de algemene voorwaarden wordt de verwerkingsovereenkomst geaccepteerd waarin de verwerking van (privacy) gevoelige informatie door EI is vastgelegd, alsmede de rechten die daaraan ontleend kunnen worden.

Inwerkingtreding van het reglement

De verantwoordelijke hanteert sinds 15 september 2015 dit onderhavige reglement. Dit reglement wordt door de verantwoordelijke geactualiseerd indien nodig. De laatste revisie van het reglement is steeds van toepassing welke staat gepubliceerd op de website van de vennootschap (expertise-instituut.nl)