Medische en psychiatrische expertise of second opinion

Expertise Instituut adviseert een psychiatrische expertise in te zetten bij (vermoeden van) complexere persoonlijkheidsproblematiek en het verhelderen of actualiseren van psychiatrische klachten in al dan niet UWV procedures. De rapportage wordt door ons inclusief indicatieve prognose en vaststelling van aanvullende behandelingsnoodzaak en -termijn opgeleverd.

Expertise Instituut werkt samen met enkele gespecialiseerde psychiaters in arbeidszaken. Deze onafhankelijk psychiaters zijn gespecialiseerd en ervaren in het komen tot en onderbouwen van diagnose in relatie tot de context van arbeid.

Dit onderzoek wordt vaak in combinatie met een medisch expertiseonderzoek of second opinion ingezet. De bedrijfs-/verzekeringsartsen van Expertise Instituut zijn gewend in deze multidisciplinaire setting te werken en zijn bekend met vraagstelling aan en interpretatie van deze psychiatrische gegevens.

Meer weten over second opinion verzekeringsarts?

Wilt u meer weten of een second opinion verzekeringsarts aanvragen, neem direct contact met ons op.

Direct contact