Second opinion bij bezwaar WMO voorziening

Wilt u als particulier een medische second opinion WMO aanvragen omdat u het niet eens bent met de afwijzing van uw aanvraag voor een WMO voorziening door uw gemeente op medische gronden?

Lees dan hieronder goed wat u kunt verwachten. Als uw aanvraag op een voorziening wordt afgewezen, kunt u hiertegen immers in bezwaar komen. De kosten worden in veel gevallen door uw rechtsbijstandverzekeraar vergoed in het kader van uw recht op vrije advocaatkeuze. Wij gaan dit graag voor u na. Heeft u geen rechtsbijstandverzekering dan dient u de kosten zelf te voldoen of u kunt bij het ontbreken van middelen een beroep doen op de bijzondere bijstand van uw Gemeente.

Waarom is een second opinion WMO door een onafhankelijke indicatie- en adviesarts belangrijk?

Een extern en onafhankelijk medisch expertiseonderzoek op een WMO voorziening in de vorm van een Second Opinion WMO of een herbeoordeling WMO kan de basis vormen voor het (alsnog) verkrijgen van een WMO voorziening. Een ding is zeker. Met deskundige onafhankelijke en onpartijdige medische expertise staat u sterker in uw meningsverschil met de Gemeente.  U heeft bijna 54% meer kans een zaak succesvol af te sluiten!  Laat daarom het medisch onderzoek van de Gemeente toetsen door een onafhankelijke second opinion WMO arts. Dit zijn onafhankelijke en onpartijdige artsen indicatie en advies die goed kunnen beoordelen of u kans maakt op toekenning van de WMO voorziening op medische gronden.

Is de Expertise Instituut onafhankelijk en onpartijdig?

De artsen van Expertise Instituut zijn onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel en niet hiërarchisch verbonden aan een arbodienst, gemeente verzekeraar of het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel bij verschil van inzicht.

Hoe kunnen wij u ondersteunen bij een second opinion WMO? 

  1. Expertise Instituut ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) medische onderbouwing van een bezwaar tegen de afwijzing van uw WMO aanvraag. Voor de juridische onderbouwing hebben wij gespecialiseerde juristen sociale zekerheid in dienst en werken wij samen met externe juristen en advocatenkantoren.
  2. Wij kunnen uw rechtsbijstands verzekeraar overtuigen dat de second opinion WMO of herbeoordeling WMO noodzakelijk is en toegevoegde waarde biedt.
  3. Indien de rechtsbijstandverzekeraar instemt met de second opinion WMO, dan draagt de verzekeraar de kosten van de Second Opinion WMO e.e.a. conform de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

 Hoe werkt een Second Opinion WMO en hoe kunt u een second opinion WMO aanvragen?

  • U bent het niet eens met de beslissing van de Gemeente (of indicatieorgaan) op uw aanvraag voor een WMO voorziening. Uw aanvraag wordt geweigerd of valt lager uit dan u verwacht.
  • U dient dan allereerst bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de Gemeente waarvoor u begeleiding kunt inschakelen.
  • Eerst dient u te verifiëren of u in aanmerking komt voor een second opinion WMO of een herbeoordeling WMO door uw polisvoorwaarden van uw rechtsbijstansverzekeraar hierop na te slaan of bij ontbreken daarvan stemt u in met betaling van de kosten.
  • Na akkoord wordt een intakegesprek gepland binnen 5 werkdagen uur na de aanmelding door onze juridisch geschoolde trajectregisseurs, die vervolgens het dossier opvragen bij de Gemeente en completeren.
  • Na uw goedkeuring dan wel die van uw rechtsbijstandsverzekeraar voor de Second Opinion WMO of herbeoordeling WMO wordt het onderzoek door de second opinion WMO arts van de Expertise Instituut op onze spreekuurlocatie of bij u thuis afgenomen (indien u niet kunt reizen). Eventueel aanvullend (diagnostisch) onderzoek door medisch specialisten kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn,  indien hier concrete aanwijzingen voor bestaan dat dit uw dossier zal baten.
  • De onderzoeksresultaten van de second opinion WMO of herbeoordeling WMO verwerken wij in een onafhankelijk medische expertiserapportage wat ter ondersteuning van de bezwaarprocedure wordt ingebracht.

U kunt een second opinion WMO of herbeoordeling WMO door onze onafhankelijke indicatie- en adviesartsen vrijblijvend aanvragen via onze website.

 Gewenst resultaat WMO Second Opinion

Hiermee onderbouwt u optimaal uw correcte claim op een WMO voorziening en vergroot u de kans dat aan u uiteindelijk een passende WMO voorziening wordt toegekend.

 Meer weten over een Second Opinion WMO van de Expertise Instituut

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen over een WMO second opinion of herbeoordeling WMO of de procedure daartoe? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen inzake de second opinion WMO of herbeoordeling WMO door een onafhankelijke verzekeringsarts.

DIRECT CONTACT