Invulling consultatierecht Werkgever

Voldoe kosteloos aan de invulling van het consultatierecht

Vul kosteloos het consultatierecht bedrijfsarts voor medewerkers van uw organisatie in via Expertise Instituut, een onafhankelijk arbeidsmedische expertisebureau.

Inleiding

 • Een van de grootste veranderingen uit de nieuwe Arbowet is dat werknemers met ingang van 1 juli 2017 recht hebben op een algemeen consultatierecht met een bedrijfsarts en dat hij/zij dus ook in geval van preventie geen genoegen (meer) hoeft te nemen met een gesprek met bijvoorbeeld een in- of externe verzuimmedewerker.
 • Dit recht bestaat zelfs indien (nog) geen sprake is van ziekte en heeft een preventief karakter.
 • Expertise Instituut, Sociaal Verhaal en landelijke verenigingen actief op het gebied van werknemersvertegenwoordigingen lanceren een landelijk dekkende oplossing waarmee werkgevers sinds 2017 kosteloos kunnen voldoen aan de verplichtingen uit de nieuwe Arbowet.

 

Hoe werkt dit?

Eenvoudige dienstverlening door Expertise Instituut in 3 stappen.

Expertise Instituut werkt veilig, snel en betrouwbaar voldoet volledig aan de Wbp en is een erkend gemachtigde van het UWV.

 1. U ondertekent online een gratis basisovereenkomst met Expertise Instituut BV voor de invulling van het consultatierecht (en/of de second opinion verplichting). Expertise Instituut beschikt over tientallen bedrijfsartsen over het hele land als onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau en kan grote werkgevers landelijk bedienen via een dekkend netwerk aan spreekuurlocaties.
 2. Door ondertekening van de gratis basisovereenkomst met Expertise Instituut BV (als onafhankelijke arbeidsmedisch expertisebureau) conformeert u zich mede aan een klachtenreglement welke aanvaardbaar is voor de werknemersvertegenwoordiging en voldoet u met ingang van 1 juli 2017 volledig aan de gewijzigde Arbowet.
 3. U ontvangt na ondertekening van het contract een login tot een beveiligd portaal waarin u alle verwijzingen naar Expertise Instituut kunt inzien en monitoren.

Voorwaarden & Kosten

 • U kunt sinds 1 juli 2017 gratis het basiscontract & klachtenreglement via onze website downloaden en u betaalt alleen voor daadwerkelijk ingezette consulten.
 • Wij kunnen binnen 5 werkdagen een medewerker inplannen op een van onze spreekuren en het consultatiegesprek verzorgen
 • Een consult/spreekuur kan al vanaf 175 euro per uur (exclusief btw) worden ingezet.
 • Tevens beschikken wij over een unieke (beveiligde) video intake (inclusief FML), waardoor wij heldere en lage tarieven kunnen bieden.

 VOORDELEN WERKGEVER

 • Invulling van het consultatierecht via Expertise Instituut kan in beginsel rekenen op instemming van de ondernemingsraad en u voldoet per direct aan de nieuwe Arbowetgeving.
 • Verkrijg zekerheid door het oordeel van een onafhankelijke bedrijfsarts waarmee de acceptatie van het oordeel van de bedrijfsarts door uw werknemer wordt vergroot.
 • Binnen 10 werkdagen kan uw werknemer zekerheid hebben ten aanzien van de juistheid van zijn belastbaarheid ten aanzien van werk.
 • Beschik over een geprotocolleerd klachtenreglement, zodat werknemers weten wanneer zij het recht op een second opinion kunnen uitvoeren.
 • Reële maar concurrerende prijzen