Second Opinion bedrijfsarts

Verzorg de second opinion verplichting voor uw organisatie via Expertise Instituut met instemming van de OR door deze onafhankelijk en onpartijdig in te richten. Sluit een kosteloze basisovereenkomst met ons af.

Consultatierecht Bedrijfsarts

Vul kosteloos het consultatierecht bedrijfsarts voor medewerkers van uw organisatie in via Expertise Instituut, een onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau.

Basisovereenkomst second opinion

U kunt sinds 1 juli 2017 de basisovereenkomst & klachtenreglement second opinion kosteloos afsluiten via onze website en u betaalt alleen voor daadwerkelijk ingezette second opinions of specifieke interventies.

Vooronderzoek IVA-claim

U heeft in de afgelopen jaren afscheid genomen van uw werknemer. U heeft tevens 2 jaar loon doorbetaald bij ziekte, en zelfs nu nog draagt u daarvan de nadelige gevolgen als eigenrisicodrager.

Begeleiding WIA-aanvraag Werknemer

De WIA-aanvraag van een arbeidsongeschikte medewerker kan voor u een tijdrovend traject zijn, waarbij zowel werknemer als werkgever zich moet houden aan regels en deadlines.

Bezwaar Loonsanctie

Het UWV heeft uw bedrijf een loonsanctie opgelegd – en wat nu, denkt u? Deze beslissingen van het UWV kan uw bedrijf immers fors financieel schaden. Een rekenvoorbeeld van de kosten van een loonsanctie hebben wij elders op de site uitgewerkt.

Bekortingsverzoek Loonsanctie

Onafhankelijk van het feit of u besloten heeft bezwaar in te dienen tegen de door het UWV opgelegde loonsanctie, kunt u een bekortingsverzoek indienen bij het UWV.

Arbeidsgeneeskundig onderzoek (WvP)

Arbeidsgeneeskundige diagnostiek door bedrijfs- of verzekeringsarts o.b.v. informatie klinisch specialisten met gecombineerd behandel- en belastbaarheidsadvies t.b.v. herstel en re-integratie (inclusief FML)

Direct juridische hulp

Niet eens met de beslissing van het UWV? Onze gespecialiseerde advocaten helpen u succesvol bezwaar maken.

U kunt bezwaar instellen bij het UWV indien u zich niet kunt vinden in de beslissing van het UWV. Als u hierbij behoefte hebt aan juridische ondersteuning, kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerd advocatenkantoor dat u hierin zal begeleiden.