Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

Bezwaar en Beroep UWV

Het Expertise-Instituut ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) arbeidsmedische onderbouwing van een bezwaar- en/of beroepszaak tegen een beslissing van het UWW.

Voor de juridische onderbouwing werken wij samen met externe juristen en advocatenkantoren. Wij zorgen ervoor dat uw bezwaar- en/of beroep juridisch optimaal wordt onderbouwd.

Hoe werkt een medische expertise en wat wordt onderzocht?

  • Het Expertise-Instituut is een erkend gemachtigde partij door het UWV en is gemachtigd het dossier van het UWV op te vragen.
  • Een intakegesprek wordt binnen 48 uur telefonisch ingepland door onze juridisch geschoolde trajectregisseurs, die vervolgens het arbeidsmedische dossier opvraagt en completeert.
  • Indien nodig wordt een onderzoek door de verzekeringsarts van het Expertise-Instituut op een van onze spreekuurlocaties afgenomen. Soms kan echter op basis van de aanwezige dossierinformatie een expertise worden uitgebracht of is een online-spreekuur mogelijk.
  • Eventueel aanvullend (diagnostisch) onderzoek door medisch specialisten indien hier concrete aanwijzingen voor bestaan dat dit uw dossier zal baten.
  • De onderzoeksresultaten verwerken wij in een arbeidsmedisch expertiserapport, dat aan de opdrachtgever wordt verzonden. Dat kan bijvoorbeeld uw advocaat zijn, uzelf en in sommige gevallen de rechtbank.
  • In samenwerking met onze eigen juristen en/of externe juristen/advocaten zorgen wij voor uw optimale vertegenwoordiging in bezwaar en beroep tegen het UWV.
  • Bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV vallen onder het bestuursrecht en u heeft daarom geen verplichte procesvertegenwoordiging nodig door een advocaat.

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.