Bezwaar en Beroep UWV

Expertise Instituut ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) arbeidsmedische onderbouwing van een bezwaar- en/of beroepszaak tegen een beslissing van het UWW.

Voor de juridische onderbouwing hebben wij gespecialiseerde juristen sociale zekerheid in dienst en werken wij samen met externe juristen en advocatenkantoren. Wij zorgen ervoor dat uw bezwaar- en/of beroep juridisch optimaal wordt onderbouwd.

Hoe werkt een medische expertise en wat wordt onderzocht?

  • Expertise Instituut is een erkend gemachtigde partij door het UWV en is gemachtigd het dossier van het UWV op te vragen.
  • Een intakegesprek wordt binnen 48 uur telefonisch ingepland door onze juridisch geschoolde trajectregisseurs, die vervolgens het arbeidsmedische dossier opvraagt en completeert.
  • Indien nodig wordt een onderzoek door de bedrijfs,- en/of verzekeringsarts van de Expertise Instituut op onze spreeklocatie of bij u thuis afgenomen. Veelal kan echter op basis van de aanwezige dossierinformatie een expertise worden uitgebracht.
  • Eventueel aanvullend (diagnostisch) onderzoek door medisch specialisten indien hier concrete aanwijzingen voor bestaan dat dit uw dossier zal baten.
  • De onderzoeksresultaten verwerken wij in een onafhankelijk arbeidsmedisch expertiserapport, dat aan de opdrachtgever wordt verzonden. Dat kan bijvoorbeeld uw advocaat zijn, uzelf en in sommige gevallen de rechtbank.
  • In samenwerking met onze eigen juristen en/of externe juristen/advocaten zorgen wij voor uw optimale vertegenwoordiging in bezwaar en beroep tegen het UWV.
  • Bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV vallen onder het bestuursrecht en u heeft daarom geen verplichte procesvertegenwoordiging nodig door een advocaat.