Kosten Second opinion bedrijfsarts of verzekeringsarts (UWV)

Particuliere opdrachtgevers

Voor particulieren gelden de volgende mogelijkheden om de kosten second opinion bedrijfsarts of verzekeringsarts (het contra- expertiseonderzoek) door een onafhankelijke bedrijfsarts of verzekeringsarts te betalen (of vergoed te krijgen). Wij kunnen daar desgewenst in overleg met u nader onderzoek naar doen.

  1. Via uw rechtsbijstandverzekering. U heeft recht op vrije advocaatkeuze indien de module werk en inkomen is meeverzekerd op de polis van uw rechtsbijstandverzekeraar. Bij twijfel kunnen wij dit voor u verifiëren bij uw verzekeraar.
  2. In het geval van een second opinion door een bedrijfsarts dient uw werkgever in principe de kosten te voldoen. Lees hier meer over de voorwaarden.
  3. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp, komt u vaak ook in aanmerking voor bijzondere bijstand voor een contra-expertise tegen het oordeel van het UWV. Wij kunnen hiervoor een aanvraag voor u doen bij de gemeente.
  4. Zijn de vorige mogelijkheden niet op u van toepassing, dan kunnen wij in bijzondere gevallen een betaling in termijnen afspreken.

Bij bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV geldt bovendien dat indien uw procedure in het geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard u recht heeft op proceskostenvergoeding door het UWV van de met het bezwaar of beroep gemoeide kosten. Dit geldt zowel voor de juridische kosten alsook de kosten van de arbeidsmedische contra-expertise.

Zakelijke opdrachtgevers

  1. Voor zakelijke partners zoals advocatenkantoren, arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen hanteren wij speciale raamwerktarieven indien mantelcontracten worden afgesloten met het Expertise Instituut. Interesse? Neem dan direct contact met ons op!
  2. Bent u werkgever, dan brengen wij u de kosten van de second opinion door een bedrijfsarts rechtstreeks bij u in rekening.