Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

Disclaimer Expertise Instituut BV (EI)

Op de site van EI zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Door de site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site besteden, is het mogelijk dat de informatie over onze diensten op de site onvolledig, onjuist of niet actueel is.
  • De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruikmaakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
  • Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen door publicatie op een netwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EI.
  • De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en gewijzigd.
  • Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.
  • Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit EI dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de daarin opgenomen informatie of links naar andere websites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.