Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

Hoe vraag je een second opinion of contra-expertise aan?

 

Indien u besluit van onze diensten gebruik te willen maken, en u vraagt zich af “hoe werkt een second opinion” dan is het belangrijk te weten hoe de procedure zal verlopen. Hier hebben wij het voor u op een rijtje gezet en wordt de procedure van stap tot stap uiteengezet.Hoe werkt een second opinion

  1. Wij ontvangen de aanmelding/opdracht telefonisch of digitaal via onze website expertise-instituut.nl en stemmen deze telefonisch af met ofwel de verwijzer (advocaat) of de betrokken cliënt zelf.
  2. Bij het accepteren van de opdracht wordt door het Expertise-Instituut vastgelegd hoe de vergoeding van de te verlenen expertise verloopt (cliënt zelf, verzekeraar, werkgever). Vooraf weten wat de kosten zijn is belangrijk.
  3. Wij informeren de betrokkenen over het traject bij het Expertise-Instituut, waarbij de cliënt altijd een toestemmingsverklaring moet invullen voor het uitwisselen van medische gegevens met verwijzend/behandelend artsen, te raadplegen medisch specialist(en) het UWV/gemeentelijke instanties en/of verzekeraars.
  4. Soms wordt ook juridische begeleiding geboden voor specifieke beroepsprocedures en ook daarvoor dient het Expertise-Instituut te worden gemachtigd.
  5. Een telefonisch intakegesprek met onze trajectregisseur wordt binnen vijf werkdagen ingepland voor het bepalen van de juiste vervolgstappen in het onderzoekstraject. In dit intakegesprek worden de medische klachten, reeds uitgevoerde onderzoeken/behandelingen en overige arbeidsgerelateerde bijzonderheden geïnventariseerd. Hiernaast worden alle relevante gegevens opgevraagd bij het UWV en evt. zorgverlenende instanties.
  6. Nadat de actuele situatie van de werknemer of cliënt in kaart is gebracht, volgt een spreekuur bij de juiste gespecialiseerde verzekeringsarts en wordt het dossier door onze register arbeidsdeskundigen geanalyseerd onder supervisie van uw trajectregisseur. Zo nodig wordt intercollegiaal overlegd met andere medisch specialisten en arbeidsdeskundigen.
  7. Na dit spreekuur stellen wij een (uitgebreide) arbeidsmedische expertiserapportage op ten behoeve van een arbeidsongeschiktheidsprocedure tegen het UWV.
  8. Wij streven ernaar een traject binnen een maand na ontvangst van de toestemmingsverklaring (machtiging) uit te voeren, maar dit kan uitlopen tot maximaal 6 weken. De effectieve termijn is veelal afhankelijk van per geval aanvullend onderzoek, de volledigheid van het dossier en inzet van aanvullende specialisten.

Heeft u naar aanleiding van ‘hoe werkt een second opinion’ nog vragen? Neem dan contact op via info@expertise-instituut.nl

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.