Verzekeringsmaatschappijen

Het Expertise Instituut ondersteunt inkomensverzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars met arbeidsmedische expertise bij arbeidsongeschiktheid of letselschade.

Wij werken enkel met onafhankelijke en onpartijdige verzekeringsgeneeskundige en bedrijfsgeneeskundige specialisten zoals verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. De medisch adviseur van de verzekeraar kan van ons een specialistische expertiserapportage verwachten ter vaststelling van ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen bij arbeidsongeschiktheid of letselschade.

U kunt hierbij denken aan de volgende dienstverlening:

Het Expertise Instituut ondersteunt inkomensverzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars in de vorm van contra-expertises of second opinions door onafhankelijke en deskundige bedrijfsartsen of verzekeringsartsen. Bij een conflict tussen een verzekerde en de verzekeraar kan de verzekerde ook zelf het initiatief nemen tot het laten uitvoeren van een arbeidsmedische expertiserapportage of het aanvragen van een contra-expertise.

Meer informatie?

Wilt u een van onze partners worden?

Heeft u interesse in samenwerking met ons? Neemt u dan telefonisch contact met ons via 055 – 703 0003 op of dien een aanvraag in via het aanmeldformulier.