Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

Second Opinion Verzekeringsarts

Het Expertise Instituut ondersteunt particulieren en organisaties die zich niet kunnen vinden in de (her)beoordeling door de verzekeringsarts van het UWV en een second opinion wensen in de vorm van een onafhankelijke arbeidsmedische expertise, vastgesteld door een onafhankelijke verzekeringsarts en arbeidsdeskundige.

De verzekeringsgeneeskundige second opinion van het Expertise Instituut wordt vaak ingezet ter ondersteuning van een eventuele bezwaar- en/of beroepzaak tegen het UWV, de SVB (in geval van een ANW uitkering indien u meer dan 45% arbeidsongeschikt bent).

Uit onafhankelijk en wetenschappelijk vastgesteld onderzoek blijkt immers de effectiviteit van een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts. De kans dat u een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV succesvol afsluit is tot wel 54% groter. De Second Opinion verzekeringsarts wordt ook wel eens aangeduid als contra-expertise verzekeringsarts of arbeidsmedische expertiserapportage.

Wat wordt onderzocht in de second opinion?

Onze verzekeringsarts concludeert op basis van de objectief beschikbare medische informatie welke (arbeids)belasting van u daadwerkelijk gevraagd kan worden. De door ons vastgestelde belastbaarheid wordt door ons vertaald in de gestandaardiseerde – algemeen en in de rechtspraak erkende – FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). Deze standaard wordt gehanteerd door UWV, bedrijfsartsen, arbodiensten en wordt als zodanig erkend door rechtbanken.

Het Expertise Instituut hanteert de FML als het voornaamste middel (lees leidraad) om uw belastbaarheid ten aanzien van werk te onderbouwen. Onze arbeidsdeskundige gaat vervolgens aan de slag op basis van de reeds opgestelde of herziene FML, om na te gaan of de arbeidsdeskundige beoordeling van het UWV wel juist is.

Meer weten over second opinion verzekeringsarts?

Wilt u meer weten of een second opinion (of contra-expertise) verzekeringsarts aanvragen, neem direct contact met ons op.

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.