Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

Meer kans in UWV bezwaar en beroep door externe arbeidsmedische expertise

Ja, bijna 50% meer kans! Arbeidsmedische expertise vergroot dus uw kansen. Het promotieonderzoek van de verzekeringsarts Jim Faas (hierna: Faas) geeft hier een onderbouwd antwoord op. In zijn artikel genaamd: “De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010” (in: Expertise en Recht 2014-3), blijkt dat de Centrale Raad van Beroep over het tijdvak 1996 t/m 2010 in totaal 44.701 zaken heeft behandeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Hoewel slechts in weinig gevallen een deskundige is benoemd, blijkt wel de effectiviteit.

UWV ongelijk

Uit het onderzoek van Faas blijkt namelijk dat de kans dat het UWV ongelijk krijgt bij inzet van een deskundige wel twee keer hoger ligt dan zonder inzet van een deskundige.

Onafhankelijke second opinion

Dit onderzoek leidt naar de mening van Expertise Instituut tot extra argumenten om te pleiten voor het recht van belanghebbenden op een onafhankelijke second opinion in arbeidsongeschiktheidsgeschillen met het UWV. Recente jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten voor de Mens wijst ook in deze richting.

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.