Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

De FML

In uw dossier van het UWV treft u geregeld een zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) aan. Voor u als niet-deskundige is het mogelijk niet helder wat de functie is van deze lijst. Wij leggen u uit wat de FML is en wat u kunt ondernemen als u het niet met de inhoud eens bent.

Neem contact op

Wat is de FML lijst van het UWV?

FML lijst bij arbeidsmedische contra-expertise (second opinion)De functionele mogelijkhedenlijst (FML) is een hulpmiddel voor de verzekeringsarts van het UWV om de belastbaarheid en/of de beperkingen van een verzekerde werknemer in kaart te brengen. De FML is een methodiek behorend bij het CBBS, het Claim Beoordelings en Borgingssysteem van het UWV. Dit systeem is het handboek voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen, waarin staat hoe bepaalde vastgestelde beperkingen vertaald moeten worden in functionele mogelijkheden.

FML als hulpmiddel bij second opinion

De FML is geen verplicht instrument voor bedrijfsartsen, maar wordt meestal wel door onze second opinion bedrijfsartsen gebruikt om te bepalen welke alternatieve functies uitgeoefend kunnen worden als het eigen werk niet meer mogelijk is.

Indeling van FML

De FML is onderverdeeld in verschillende rubrieken, zoals persoonlijk functioneren, sociaal functioneren, fysieke beperkingen en werktijden. Al naar gelang uw klachten en diagnoses wordt door de verzekeringsarts een inschatting gemaakt van uw beperkingen en mogelijkheden. Indien aan de orde wordt op de FML een item aangevinkt.

Oordeel arbeidsdeskundige

Alle door de verzekeringsarts vastgestelde beperkingen op de FML worden samen met onder meer uw opleidingsniveau, ervaring en taalvaardigheid in kaart gebracht door de arbeidsdeskundige. Die zal vervolgens gaan kijken wat u – met inachtneming van die gegevens – nog voor werkzaamheden zou kunnen doen. Die werkzaamheden moeten worden geselecteerd uit een lijst met theoretische functies (waarvan overigens wel in een bepaalde referentieperiode vacatures beschikbaar moeten zijn geweest). Bij al deze functies is in kaart gebracht welke belastbaarheid hoort bij het uitoefenen van deze functie.

Vervolgens wordt gekeken welk loon u kunt verdienen met de alternatieve functies. Deze uitkomst wordt vergeleken met het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. De verhouding bepaalt uw mate van arbeidsongeschiktheid.

Overigens is dit op grote lijnen en is het net iets ingewikkelder dan hier geschetst, maar dat is voor juristen!

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing van het UWV?

Krijg juridische hulp

U kunt bezwaar instellen bij het UWV indien u zich niet kunt vinden in de beslissing van het UWV. Als u hierbij behoefte hebt aan juridische ondersteuning, kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerd advocatenkantoor dat u hierin zal begeleiden. Zij zullen zeer uitgebreid dossieronderzoek doen om te kijken of het UWV zich aan de wet, beleidsregels en jurisprudentie heeft gehouden.

Vraag een second opinion aan

Naast juridische ondersteuning is het bijna altijd verstandig om een contra-expertise (second opinion) te laten verrichten door onze onafhankelijke verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Een dergelijke contra-expertise zal uw kansen in de bezwaarprocedure aanzienlijk vergroten.

Mocht uw bezwaar ongegrond verklaard zijn, dan kunnen wij u ook altijd in beroep bijstaan.

Kosten & vergoedingen

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. Vaak is het mogelijk om een en ander gefinancierd te krijgen via uw rechtsbijstandsverzekeraar. Het is ook een optie om juridische bijstand te krijgen van een pro-deo advocaat (toevoeging). Daarnaast vergoeden veel gemeenten de arbeidsmedische contra-expertise vanuit de bijzondere bijstand. Het is kortom goed mogelijk dat wij u kunnen helpen zonder hoge kosten.

Contact

Als u het contactformulier op deze pagina invult, nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op voor een vrijblijvende bespreking van uw zaak.

Neem contact op

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.