Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

Second opinion recht in uw AOV op een onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige expertise

Wilt u als zelfstandige (ZZP) een second opinion aanvragen omdat u het niet eens bent met het medische oordeel van uw inkomens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of wordt u als onvoldoende arbeidsongeschikt beschouwd naar uw mening? Lees dan hieronder goed wat u kunt verwachten. Als u arbeidsongeschikt bent als zelfstandige en in het bezit van een AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) bij een inkomensverzekeraar (zoals Aegon, Movir en de Amersfoortse) komt u in veel gevallen op basis van uw polisvoorwaarden in aanmerking voor een second opinion (ook wel herbeoordeling AOV genoemd) door een onafhankelijke verzekeringsarts. De kosten worden door de verzekeraar vergoed. De verzekeringsbranche heeft namelijk een protocol afgesproken (protocol claims individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) waarin zij aan verzekerden een second opinion toekennen indien een verzekerde zich niet in de beslissing van de verzekeraar kan herkennen. Lees eerst goed de polisvoorwaarden voor of uw verzekeraar in een second opinion AOV voorziet.

Waarom is een second opinion AOV door een onafhankelijke verzekeringsarts belangrijk?

Een extern en onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek in de vorm van een Second Opinion AOV of een herbeoordeling AOV kan de basis vormen voor het (alsnog) verkrijgen van een recht op een arbeidsongeschiktheids uitkering bij arbeidsongeschiktheid onder de polisvoorwaarden van uw AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een ding is zeker: met deskundige onafhankelijke arbeidsmedische expertise staat u sterker in uw meningsverschil met uw verzekeraar. U heeft bijna 54% meer kans een zaak succesvol af te sluiten!

Laat het onderzoek van uw verzekeraar direct toetsen door een onafhankelijke second opinion AOV verzekeringsarts. Dit zijn onafhankelijke en onpartijdige verzekeringsartsen die goed kunnen beoordelen of u kans maakt op toekenning van een recht op uw AOV uitkering bij of wegens arbeidsongeschiktheid.

Is het Expertise Instituut onafhankelijk en onpartijdig?

De bedrijfs- en verzekeringsartsen van het Expertise Instituut zijn onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel en niet hiërarchisch verbonden aan een arbodienst, verzekeraar of het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel als er een verschil van inzicht bestaat over de (juiste) mate van arbeidsongeschiktheid.

Hoe kunnen wij u ondersteunen bij een second opinion AOV of herbeoordeling AOV?

 1. Het Expertise Instituut ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) medische onderbouwing van een bezwaar tegen uw AOV verzekeraar bij verschil van inzicht over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Voor de juridische onderbouwing hebben wij gespecialiseerde juristen sociale zekerheid in dienst en werken wij samen met externe juristen en advocatenkantoren.
 2. Wij kunnen de verzekeraar overtuigen dat de second opinion AOV of herbeoordeling AOV noodzakelijk is en toegevoegde waarde biedt.
 3. Indien de verzekeraar instemt met de second opinion, dient hij in principe de kosten van de Second Opinion AOV te dragen e.e.a. conform de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Wat zijn de criteria voor toekenning van een arbeidsongeschiktheidsverzekering door uw AOV verzekeraar?

 1. U komt indien u langdurige arbeidsongeschikt bent, mogelijk in aanmerking voor een AOV uitkering indien u voldoet aan de voorwaarden uit uw AOV polis.
 2. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt in dat geval vastgesteld door de AOV verzekeraar op vergelijkbare wijze als bijvoorbeeld het UWV de WIA (WAO) en Wajong vaststelt.
 3. Dit houdt kortom in dat verzekeringsgeneeskundig onderzoek gedaan worden door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van uw verzekeraar.
 4. Een voorbeeld om de situatie nader toe te lichten in een concreet voorbeeld volgt.

Hoe werkt een Second Opinion AOV en hoe kunt u een second opinion AOV aanvragen?

 • U bent het niet eens met de beslissing van uw AOV verzekeraar over uw arbeidsongeschiktheid . Uw aanspraak op een AOV uitkering wordt geweigerd of valt lager uit dan u verwacht.
 • Eerst dient u te verifiëren of u in aanmerking komt voor een second opinion AOV of een herbeoordeling AOV door uw polisvoorwaarden hierop na te slaan. De meeste AOV verzekeraars hanteren overigens een second opinion AOV regeling bij arbeidsongeschiktheid zoals bijvoorbeeld de volgende: Aegon, Allianz, Reaal, AON (Meeus), KlaverbladMovir, Univé etc
 • Na akkoord wordt een intakegesprek gepland binnen 48 uur na de aanmelding door onze juridisch geschoolde trajectregisseurs, die vervolgens het dossier opvraagt en completeert.
 • Na toestemming van uw AOV verzekeraar voor de Second Opinion AOV of herbeoordeling AOV wordt het onderzoek door de second opinion AOV verzekeringsarts van de Expertise Instituut op onze spreekuurlocatie of bij u thuis afgenomen. Eventueel aanvullend (diagnostisch) onderzoek door medisch specialisten kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn,  indien hier concrete aanwijzingen voor bestaan dat dit uw dossier zal baten.
 • De onderzoeksresultaten van de second opinion AOV of herbeoordeling AOV verwerken wij in een onafhankelijk arbeidsmedisch expertiserapport, dat aan de u en de AOV verzekeraar wordt verzonden.

U kunt een second opinion AOV of herbeoordeling AOV door onze onafhankelijke verzekeringsarts vrijblijvend aanvragen via onze website.

Gewenst resultaat

Hiermee onderbouwt u optimaal uw correcte claim op uw AOV en vergroot u de kans dat aan u uiteindelijk een AO uitkering toegekend zal worden wegens arbeidsongeschiktheid.

Meer weten over een Second Opinion AOV van het Expertise Instituut

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen over een AOV second opinion of herbeoordeling AOV of de procedure daartoe? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen inzake de second opinion AOV of herbeoordeling AOV door een onafhankelijke verzekeringsarts.

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.