Advocaten/Advocatenkantoren

In bestuurs- en civielrechtelijke procedures over arbeidsongeschiktheid of letselschade heeft u als advocaat ter ondersteuning van uw procedure in voorkomende gevallen een arbeidsmedische of arbeidspsychiatrische second opinion, contra-expertise of  arbeidsmedische expertiserapportage nodig om de juiste mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt immers de grote effectiviteit van onafhankelijke arbeidsmedische expertise in bezwaar- en beroepzaken om geschillen in het voordeel van uw cliënten te beslechten. Recent is Expertise Instituut toegelaten door de Raad voor de Rechtsbijstand om medische haalbaarheidsonderzoeken in geval van letselschade uit te voeren en staat zij vermeld op het arboportaal van het ministerie SZW.

U kunt hierbij denken aan de volgende dienstverlening:

Expertise Instituut werkt alleen met gespecialiseerde en geregistreerde professionals. U kunt hierbij denken aan verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en psychiaters.

Heeft u interesse in samenwerking met ons?

Neemt u dan telefonisch contact met ons via 088 – 1810321 op of dien een aanvraag in via het aanmeldformulier.