Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

Ja, voor alle arbeidsmedische rapportages geldt dat aan u een inzage- en correctierecht toekomt. Dat recht kunt u op de volgende manier uitoefenen:

A- Inzagerecht

U heeft recht op inzage van de stukken over uw medische situatie. Dit geldt ook voor de uitkomst van een medische expertise. U heeft het recht het rapport van de expertise in te zien, voordat het rapport wordt uitgebracht. U stuurt dit verzoek aan de medisch adviseur onder wiens verantwoording de stukken worden beheerd. In het algemeen stuurt uw belangenbehartiger u alle informatie toe die hij ontvangt. Soms wordt inzage van de stukken gegeven via uw eigen huisarts.

B- Correctierecht

U heeft het recht onjuistheden in de over u verzamelde informatie te corrigeren. Het gaat daarbij om feitelijke onjuistheden met betrekking tot uw persoon of uw omstandigheden. U heeft niet het recht om de professionele mening van een arts te corrigeren. Het medische oordeel is aan de deskundige arts.

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.