Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

Uw privacy en Expertise Instituut

Wij hechten zeer veel waarde aan uw privacy. Daarom voldoen wij aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen. Bovendien is daarin opgenomen dat wij uw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Wij handelen uitsluitend na uw toestemming

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze toestemming wordt gegeven voor het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen belastbaarheids- en re-integratieadvies worden opgesteld.

Meer weten

Wilt u meer weten over onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Lees ook Voldoet de Expertise Instituut aan de privacywetgeving?

 

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.