Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier

Het recht op inzage in het medisch dossier van particulieren is onder meer vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener moet de patiënt hierbij zo goed mogelijk begeleiden.  In de praktijk blijkt dat zorgverleners hier terughoudend mee omgaan, terwijl u wel recht heeft op een afschrift  van uw medisch dossier. Het zijn tenslotte uw gegevens.

De Rijksoverheid bevestigt dat u recht heeft op een gratis afschrift van uw dossier. Wilt u een extra kopie dan kan de zorgverlener u wel (extra) kosten in rekening brengen.

Wil je jouw dossier (gratis) inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak met je huisarts. Een kopie van het medisch dossier kun je telefonisch of schriftelijk opvragen bij je huisarts. Wil de zorgverlener u toch kosten in rekening brengen, dan kunt u de zorgverlener verwijzen naar de informatie van de Rijksoverheid.

Iedere zorgaanbieder (huisarts, apotheek, ziekenhuis) houdt zijn eigen dossier bij. Wilt u dus weten wat een bepaalde zorgaanbieder in zijn dossier heeft staan? Vraag deze dan op bij die specifieke zorgaanbieder. Kijk op de website van uw zorgaanbieder hoe u dit het beste doet.

Voorbeeldbrieven opvragen medisch dossier:

De consumentenbond heeft een aantal voorbeeldbrieven op een rij gezet. U kunt daar een voorbeeld vinden:

https://www.consumentenbond.nl/je-rechten-als-patient

 

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.