Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

De verzekeringsartsen van het Expertise Instituut zijn onafhankelijk in hun oordeel en niet verbonden aan het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel als er een verschil van inzicht bestaat over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid.

Dit houdt ook in dat onze verzekeringsartsen onafhankelijk zijn bij het uitbrengen van hun expertise en dit zelfstandig op basis van dossierinformatie en eigen onderzoek formuleren. Onze verzekeringsgeneeskundige en arbeidsgeneeskundige medewerkers blijven objectief en kijken naar de werkelijke situatie en geven daar onze professionele opinie over waarbij wij alle professionele richtlijnen in acht nemen. Wij nemen vooraf geen positie in ten aanzien van het dossier en/of de verwachte uitkomst.

Ons oordeel wordt volstrekt objectief en onafhankelijk uitgebracht zodat in geval van conflictsituaties onze expertise van doorslaggevende waarde kan zijn. Dit omdat wij onder meer geen belang hebben bij de uitkomst van het oordeel en daarom waken wij over onze onafhankelijkheid.

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.