Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

Betekenis WIA, WGA en IVA

WIA, WGA en IVA zijn onderling verbonden. WIA is de uitkering die u krijgt van het UWV als u door ziekte niet of minder kunt werken. De WIA staat volledig uitgeschreven voor: ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen‘. Dit wordt onderverdeeld in twee soorten.

De WIA bestaat namelijk uit 2 soorten uitkering, de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.
  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) mogelijk zou kunnen werken.

U vraagt de WIA-uitkering aan bij het UWV als u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. Bij de WIA geldt dat u zoveel werkt als u kunt.

Expertise Instituut geeft concreet advies en daarmee richting aan de oplossing in uw relatie met het UWV. Ook als u het niet eens bent met het het UWV.
Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.