Missie

Expertise Instituut stelt zich als doel om u snel, deskundig en betrouwbaar van specialistische arbeidsmedische expertise te voorzien, waarmee u snel helderheid krijgt in uw situatie. Wij zijn onafhankelijk en niet verbonden aan het UWV, gemeenten, arbodiensten of verzekeraars, waardoor wij onafhankelijk tot een oordeel kunnen komen.

Organisatie

Expertise Instituut is een landelijk opererende organisatie, die zich kenmerkt door korte lijnen, een moderne gedigitaliseerde efficiënte bedrijfsvoering en deskundige professionals. De organisatie is opgezet door ervaren deskundigen uit de sociale zekerheid en het bedrijfsleven.

Wij werken met een vast kernteam aan professionals, die worden ondersteund door een goed geoutilleerde backoffice. Tevens werken wij met een zogenoemde flexibele schil aan professionals, die worden ingezet bij pieken in aanvragen. Binnen het onafhankelijk (en vaak multidisciplinaire) onderzoek onderscheiden we verschillende onderzoekscategorieën. Per aanvraag wordt beslist welke categorie deskundigheid (bedrijfs– en verzekeringsgeneeskundig, arbeidsdeskundig en/of psychiatrisch) ingezet moet worden om tot de juiste medische expertise en/of oordeel te komen.

Onze organisatie bestaat twee jaar, en maakt momenteel een sterke groei door. Het hoofdkantoor is gevestigd te Apeldoorn aan de Helfrichstraat 55 en door het gehele land beschikken wij over spreekuurlocaties. In Den Haag beschikken wij over een nevenlocatie aan de Noordwal.

Snel

Binnen 5 werkdagen plant onze administratie een intakegesprek met u in op een van onze spreekuurlocaties. Wij streven ernaar om u binnen 30-45 dagen te voorzien van een onafhankelijk vastgestelde arbeidsmedische belastbaarheids- en/of re-integratie-expertise, opgesteld door arbeidsmedische specialisten zoals verzekerings,- en bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en sociaaljuridische experts.

Deskundig

Expertise Instituut werkt uitsluitend met geregistreerde en gecertificeerde deskundigen, zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, psychiaters en GZ-psychologen, die hun vakkennis up-to-date houden door middel van permanente educatie programma’s en collegiale toetsing.

Wat doen wij?

Wij worden ingeschakeld voor het oplossen en/of onderbouwen van arbeidsongeschiktheidsclaims, (ook in bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV) voor particulieren en werkgevers, het repareren van loonsancties die zijn opgelegd aan werkgevers als gevolg van de Wet verbetering Poortwachter. Ook worden wij geraadpleegd voor het afgeven van een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts of een deskundigenoordeel. Tenslotte kunnen wij voor bedrijven die eigen risicodrager zijn, op no cure, less pay basis aanzienlijke besparingen realiseren door cliënten door middel van onze gespecialiseerde expertise.

Voor wie werken wij?

Wij werken in opdracht voor particuliere cliënten, advocatenkantoren, werkgevers, verzuimintermediars, arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen.

Betrouwbaar

Expertise Instituut hecht zeer aan de betrouwbaarheid van onze medewerkers, dienstverlening en handelswijze. Onze rapportages en dienstverlening worden opgesteld volgens de meest recent geldende kwaliteitsnormen en protocollen die onder andere zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij der Geneeskunde (KNMG), de verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Nederlandse vereniging voor de Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). Expertise Instituut kan onder meer het volgende voor u betekenen:

  • Medische en arbeidsdeskundige advisering in bezwaar- en beroepszaken voor UWV en gemeenten.
  • Second opinion Verzekeringsarts
  • Second opinion Bedrijfsarts
  • Second opinion UWV
  • Arbeidsmedische diagnostiek van gezondheidsklachten.
  • Arbeidsmedische belastbaarheidsonderzoek van medische beperkingen.

 

Over-ons-org

Expertise Instituut is een landelijk opererende netwerkorganisatie, die zich kenmerkt door korte lijnen, een moderne gedigitaliseerde efficiënte bedrijfsvoering en deskundige professionals.