Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

Privacyreglement & privacyvoorwaarden EI

Wij voldoen aan de eisen van de AVG en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zijn aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens (voorheen College bescherming persoonsgegevens CBP) onder nummer m1623298. In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen. U kunt dit reglement hier downloaden.

Alle klanten van Expertise Instituut BV (EI) accepteren door het aangaan van een overeenkomst van opdracht met EI onze algemene voorwaarden, waarin een AVG conforme verwerkingsovereenkomst is opgenomen. Door de acceptatie van de algemene voorwaarden wordt de verwerkingsovereenkomst geaccepteerd waarin de verwerking van (privacy) gevoelige informatie door EI is vastgelegd, alsmede de rechten die daaraan ontleend kunnen worden.

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.