Second opinion bedrijfsarts

Recht op onafhankelijke Second opinion bedrijfsarts:

Met ingang van 1 juli 2017 heeft u als werknemer recht op een second opinion door een externe onafhankelijke second opinion bedrijfsarts indien u zich niet kunt vinden in het arbeidsmedische oordeel van de ‘eigen’ bedrijfsarts van uw werkgever. Dit vloeit voort uit de nieuwe arbowet en arbobesluit die zeer recent is ingevoerd. Uw werkgever dient daarbij de kosten van de second opinion bedrijfsarts te dragen. Expertise Instituut is landelijk erkend als onafhankelijk dienstverlener via het arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Om een volledig beeld te krijgen van de actuele en relevante arbeidsmedische beperkingen ten aanzien van uw belastbaarheid, re-integratievoortgang en actuele situatie kunnen de onafhankelijke bedrijfsartsen van Expertise Instituut een (second opinion) onderzoek voor u uitvoeren. Hierbij worden eventuele medisch specialisten en behandelaars geraadpleegd,  indien dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een compleet beeld ten aanzien van de geïdentificeerde vraagstelling.

Meerwaarde Second opinion Expertise Instituut

Meerwaarde voor u als werknemer bieden wij door een landelijk dekkend netwerk te bieden van onafhankelijke second opinion bedrijfsartsen (gericht op werknemers), waarbij wij indien noodzakelijk specifieke specialismen kunnen bieden (bijvoorbeeld in geval van burnout, toxicologie, revalidatie). De second opinion bedrijfsartsen of de second opinion verzekeringsartsen van Expertise Instituut combineren namelijk de ervaring en aanpak van de bedrijfsarts met die van de verzekeringsarts. Zij worden ondersteund door ervaren arbeidsdeskundigen en een landelijke dekkend netwerk van medisch specialisten.

Onze second opinion arbo- of bedrijfsarts is daarom bij uitstek  in staat voor u een onafhankelijke deskundige second opinion samen te stellen over de beperkingen en kansen op re-integratie in lijn met de te verwachten eisen van UWV, de werkgever of verzekeraar. Bent u werkgever, dan kunnen wij voor u de bedrijfsarts second opinion werknemer verplichting invullen als onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau.

Controleer of de Second Opinion onafhankelijk is ingericht door uw werkgever via het arboportaal van het ministerie!

De ondernemingsraad van uw werkgever heeft instemmingsrecht of uw werkgever voldoet aan de invulling van de second opinion verplichting door onafhankelijke niet partijgebonden bedrijfsartsen in de zin van de nieuwe Arbowet. Expertise Instituut voldoet aan de voorwaarden die onder andere vakbonden stellen aan deze voorwaarde en acceptabel is voor werkgevers en is daarom opgenomen op het arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wilt u daarom geen risico lopen en uzelf de geruststelling geven dat u echt een onafhankelijk oordeel van een onafhankelijke en onpartijdige bedrijfsarts mag inzetten, dan kunt u dit bij uw ondernemingsraad nagaan of wij kunnen dit voor u doen. Uw werkgever kan namelijk kosteloos bij ons een basisovereenkomst afsluiten.

Controleer aan de hand van dit stroomschema

U, de ondernemingsraad of uw werkgever kunnen dat makkelijk controleren aan de hand van dit stroomschema. Als werknemer heeft u de garantie dat ons oordeel onafhankelijk en onpartijdig is, waarbij wij altijd het gezamenlijk doel en belang nastreven van zowel werkgever als werknemer vanuit het oogpunt van de Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter. Wij werken alleen met ervaren bedrijfsartsen die snel de ‘angel’ uit het probleem halen en uw re-integratie weer vlot kunnen trekken en terug op koers brengen.

Wilt u een second opinion door een van onze onafhankelijke bedrijfsartsen laten verzorgen? Neem dan direct contact met ons op.

Bent u zelf werkgever, dan kunt u als werkgever kosteloos voldoen aan de nieuwe Arbowet door de second opinion verplichting door het Expertise Instituut uit te laten voeren als onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau. U vergroot daarmee de kans dat de ondernemingsraad instemt met de invulling van de second opinion verplichting door een onafhankelijk expertisebureau met landelijk dekking zoals het Expertise Instituut.

Onlangs werd dit bevestigd in een door het FNV gepubliceerd kritisch artikel, wat recent is verschenen in het OR Magazine. Niets voor niets is het Expertise Instituut inmiddels opgenomen in het arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onafhankelijke leverancier van de second opinion verplichting.

Meer weten?

Neem dan direct contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen inzake de second opinion UWV arts, bedrijfsarts of verzekeringsarts UWV.

Second Opinion Bedrijfsarts (stroomschema)