Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

Diensten Expertise Instituut

Hieronder volgt een overzicht van enkele diensten die het Expertise Instituut biedt. In het kort:

  • Dossierscreening
  • Belastbaarheidsonderzoek door erkende verzekerings-/ bedrijfsarts
  • Arbeidsdeskundige expertise bezwaar en beroep
  • Medische expertise in bezwaar en beroep

Dossierscreening

Met het invullen van een aanvraagformulier kunt u laten vaststellen of het inzetten van een expertise zinvol is. Daarover zal onze eerste feedback gaan. Naar aanleiding van het door u ingevulde vragenformulier bepalen wij welke expertise voor u de meest efficiënte hulp kan bieden. Dat kan zijn een medische expertise, omdat uw medische feiten mogelijk niet juist vertaald zijn naar de functionele mogelijkhedenlijst (FML). Deze lijst geeft een weergave van uw belastbaarheid.

Het kan zijn dat de functies die geduid zijn niet passen bij uw krachten en bekwaamheden, wat arbeidsdeskundige expertise vereist. Tevens kan het zijn dat een juridische bijdrage van belang is, bijvoorbeeld als procedurele zaken niet correct zijn verlopen. Als u op grond van onze screening waarschijnlijk geen kans van slagen hebt, stellen wij voor niet verder te gaan in de procedure. Deze screening doen wij op basis van een ingevuld vragenformulier en bijlagen die u hebt ingevuld en opgestuurd.

Belastbaarheidsonderzoek door erkende verzekerings-/ bedrijfsarts

Expertise Instituut biedt een volledig, betrouwbaar en onafhankelijk belastbaarheidsonderzoek gebaseerd op medisch specialistisch onderzoek. De medische informatie wordt door een verzekeringsarts vertaald in een belastbaarheidsadvies. Dit kan ingezet worden bij uw bezwaar en beroepszaak bij het UWV. Tevens kan dit uw hulpmiddel zijn als u in uw baan verzuimt en u werkzaamheden opgedragen krijgt waarvan u vindt dat dit niet past bij uw belastbaarheid en er een conflict dreigt. Dit is een alternatief voor een deskundigenoordeel bij het UWV. Wij werken echter sneller en streven ernaar een advies te geven waarmee u en uw werkgever verder kunnen.

Arbeidsdeskundige expertise bezwaar en beroep

De arbeidsdeskundige van het UWV vertaalt de functionele mogelijkhedenlijst (FML) naar uw arbeidsmogelijkheden en gebruikt daarbij een geautomatiseerd systeem dat CBBS (claimbeoordelings- en borgingssysteem) heet. In dat systeem moeten handmatige interpretaties gedaan worden. Zo wordt er gekeken naar uw opleiding en ervaring en dat wat billijk is. Onze arbeidsdeskundige volgt en analyseert kritisch de stappen van zijn collega die de beoordeling heeft gedaan. Daarbij is de centrale vraag: passen de geduide functies bij uw krachten en bekwaamheden?

Medische expertise in bezwaar en beroep

Medische onderbouwing voor herbeoordeling WIA/WGA of bezwaarzaken gebaseerd op informatie van medisch specialisten van het Expertise Instituut, beoordeling door een geregistreerde verzekeringsarts en een arbeidsdeskundig advies. Door het inzetten van een medische expertise bij het Expertise Instituut kan de schadelast voor de werkgever afnemen of beperkt blijven. Ja, dat klopt. Echter, er zijn grote verschillen in de opzet en uitkomsten:

  • In plaats van wachttijden is er binnen vier weken een bezoek bij een medisch specialist geweest inclusief een volledig belastbaarheid- en re-integratieadvies.
  • Onze specialisten, arbeidsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen en casemanagers werken samen in een multidisciplinair team om tot de kern van het probleem te komen en richting te geven aan de oplossing.
  • In de rapportage wordt de vertaalslag naar arbeid gemaakt.
  • De inhoud en tijdsduur van het consult.
  • De specialisten richten zich op de belastbaarheid naar aanleiding van de door de verwijzer gestelde onderzoeksvraag.
  • Eventueel benodigd aanvullend onderzoek wordt binnen vijf dagen uitgevoerd
Lees ook Wat betekenen WIA, WGA en IVA?

 

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.