Expertise Instituut

Expertise Instituut_2
DIENSTVERLENING WERKNEMERS

Ja, u heeft als zelfstandige (ZZP) in beginsel recht op een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. De kosten worden in beginsel door de verzekeraar vergoed.

Bindend protocol verzekeringsbranche second opinion inkomensverzekering

De verzekeringsbranche heeft namelijk een protocol afgesproken (protocol claims individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) waarin zij aan verzekerden een second opinion toekennen indien een verzekerde zich niet in de beslissing van de verzekeraar kan herkennen. Lees eerst goed de polisvoorwaarden voor of uw verzekeraar in een second opinion AOV voorziet. Als u arbeidsongeschikt bent als zelfstandige en in het bezit van een AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) bij een inkomensverzekeraar (zoals Aegon, Movir en de Amersfoortse) komt u in veel gevallen op basis van uw polisvoorwaarden in aanmerking voor een second opinion (ook wel herbeoordeling AOV genoemd) door een onafhankelijke verzekeringsarts.

Hoe vraagt u een second opinion AOV aan? 

Wilt u als zelfstandige (ZZP) een second opinion aanvragen omdat u het niet eens bent met het medische oordeel van uw inkomens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar over uw arbeidsongeschiktheid of wordt u als onvoldoende arbeidsongeschikt beschouwd?

U kunt dan via de website een second opinion of herbeoordeling AOV aanvragen

 

Ontvang direct hulp
Laat uw gegevens achter zodat we vandaag nog kunnen starten.