Expertise Instituut

Expertise Instituut_2

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier 

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier Het recht op inzage in het medisch dossier van particulieren is onder meer vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener moet de patiënt hierbij zo goed […]

Geldt voor mijn rapportage het inzage- en correctierecht?

Ja, voor alle arbeidsmedische rapportages geldt dat aan u een inzage- en correctierecht toekomt. Dat recht kunt u op de volgende manier uitoefenen: A- Inzagerecht U heeft recht op inzage van de stukken over uw medische situatie. Dit geldt ook voor de uitkomst van een medische expertise. U heeft het recht het rapport van de […]

Voldoet het Expertise Instituut aan de privacywetgeving?

Privacywetgeving en het Expertise Instituut Uw persoonlijke en medische gegevens worden behandeld volgens de privacywetgeving. Specifiek betekent dit dat wij: Voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Zijn aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1623298 In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken […]

Op welke wijze wordt rekening gehouden met de privacy van de cliënt?

Privacy van de cliënt Expertise Instituut heeft de privacy van de cliënt hoog in het vaandel. Wij voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1623298. In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en dat wij […]