Expertise Instituut

Expertise Instituut_2

Wat is de FML lijst van het UWV?

De FML In uw dossier van het UWV treft u geregeld een zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) aan. Voor u als niet-deskundige is het mogelijk niet helder wat de functie is van deze lijst. Wij leggen u uit wat de FML is en wat u kunt ondernemen als u het niet met de inhoud eens […]

Heeft u recht op een second opinion of herbeoordeling AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering)?

Ja, u heeft als zelfstandige (ZZP) in beginsel recht op een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. De kosten worden in beginsel door de verzekeraar vergoed. Bindend protocol verzekeringsbranche second opinion inkomensverzekering De verzekeringsbranche heeft namelijk een protocol afgesproken (protocol claims individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) waarin zij aan verzekerden een second […]

Wat is arbeidsmedische expertise?

Met arbeidsmedische expertise bedoelen wij de gespecialiseerde arbeidsgeneeskundige (bedrijfsarts), verzekeringsgeneeskundige (verzekeringsarts) en/of arbeidsdeskundige expertise (arbeidsdeskundige) van de Expertise Instituut, welke vereist kan zijn om onafhankelijk helderheid te krijgen als onduidelijkheid (of verschil van inzicht) bestaat bij de vaststelling van een juiste diagnose, advies en/of begeleiding van individuele arbeidsmogelijkheden of arbeidsongeschiktheid. Expertise Instituut gebruikt deze term […]

Zijn de verzekeringsartsen van het Expertise Instituut onafhankelijk?

De verzekeringsartsen van het Expertise Instituut zijn onafhankelijk in hun oordeel en niet verbonden aan het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel als er een verschil van inzicht bestaat over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Dit houdt ook in dat […]

Worden de arbeidsmedische expertisekosten ook vergoed in bezwaar- en beroep?

Indien uw bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard, heeft u naast recht op proceskostenvergoeding voor de juridische begeleiding ook recht op vergoeding van de arbeidsmedische expertisekosten van de Expertise Instituut. Dit werkt als volgt. Onderbouwing en rechtmatigheid Wet Tarief Strafzaken In dit verband verwijzen wij u ook naar dit recente arrest https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:CRVB:2016:1695 waarin de berekening […]

Voldoet het Expertise Instituut aan de privacywetgeving?

Privacywetgeving en het Expertise Instituut Uw persoonlijke en medische gegevens worden behandeld volgens de privacywetgeving. Specifiek betekent dit dat wij: Voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Zijn aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1623298 In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken […]

Wie maakt gebruik van de diensten van het Expertise Instituut?

Wie maakt gebruikt van de diensten van het Expertise Instituut? Wij kunnen u in alle zaken ondersteunen waarin een verschil van inzicht bestaat over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Of het nu gaat om arbeidsmedische of arbeidsdeskundige diensten. De diensten van het Expertise Instituut worden onder meer afgenomen door: Werknemers Werkgevers Klanten van het UWV […]

Waarom is het Expertise Instituut uniek?

Wat het Expertise Instituut uniek maakt Er zijn diverse partijen in de markt die zich richten op het uitvoeren van een medische expertise. Wij zijn echter van mening dat het Expertise Instituut uniek is. Hieronder geven wij enkele kernwoorden die onze dienstverlening karakteriseren: Medische expertise Onze specialisten werken samen met juridische deskundigen op het gebied […]

Wanneer moet ik het Expertise Instituut inschakelen?

Het Expertise Instituut inschakelen U kunt Expertise Instituut inschakelen indien u een expertiseonderzoek nodig heeft. Het Expertise Instituut voert arbeidsrelevante medische expertises uit in het kader van arbeidsongeschiktheid (WIA/WGA, Ziektewet/Wajong). U kunt door ons een expertiseonderzoek laten uitvoeren als eerste onderzoek of als second opinion. Het resultaat Binnen vier tot zes weken heeft u een […]

Op welke wijze wordt rekening gehouden met de privacy van de cliënt?

Privacy van de cliënt Expertise Instituut heeft de privacy van de cliënt hoog in het vaandel. Wij voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1623298. In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en dat wij […]