Expertise Instituut

Expertise Instituut_2

Wat is de FML lijst van het UWV?

De FML In uw dossier van het UWV treft u geregeld een zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) aan. Voor u als niet-deskundige is het mogelijk niet helder wat de functie is van deze lijst. Wij leggen u uit wat de FML is en wat u kunt ondernemen als u het niet met de inhoud eens […]

Wat is het CBBS systeem van het UWV?

Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (hierna: “CBBS”) is een computersysteem van het UWV en wordt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV gebruikt bij claimbeoordelingen in het kader van de  in Nederland geldende arbeidsongeschiktheidswetten (ZW, WAO, WIA en Wajong). Het systeem is eigendom van UWV, maar niet toegankelijk voor externe partijen. Het CBBS bevat een gedetailleerde […]

Wat is arbeidsmedische expertise?

Met arbeidsmedische expertise bedoelen wij de gespecialiseerde arbeidsgeneeskundige (bedrijfsarts), verzekeringsgeneeskundige (verzekeringsarts) en/of arbeidsdeskundige expertise (arbeidsdeskundige) van de Expertise Instituut, welke vereist kan zijn om onafhankelijk helderheid te krijgen als onduidelijkheid (of verschil van inzicht) bestaat bij de vaststelling van een juiste diagnose, advies en/of begeleiding van individuele arbeidsmogelijkheden of arbeidsongeschiktheid. Expertise Instituut gebruikt deze term […]

Zijn de verzekeringsartsen van het Expertise Instituut onafhankelijk?

De verzekeringsartsen van het Expertise Instituut zijn onafhankelijk in hun oordeel en niet verbonden aan het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel als er een verschil van inzicht bestaat over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Dit houdt ook in dat […]

Maakt u meer kans in bezwaar en beroep tegen UWV door een extern arbeidsmedische expertise rapport (contra – expertise)?

Meer kans in UWV bezwaar en beroep door externe arbeidsmedische expertise Ja, bijna 50% meer kans! Arbeidsmedische expertise vergroot dus uw kansen. Het promotieonderzoek van de verzekeringsarts Jim Faas (hierna: Faas) geeft hier een onderbouwd antwoord op. In zijn artikel genaamd: “De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010” (in: Expertise […]

Voldoet het Expertise Instituut aan de privacywetgeving?

Privacywetgeving en het Expertise Instituut Uw persoonlijke en medische gegevens worden behandeld volgens de privacywetgeving. Specifiek betekent dit dat wij: Voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Zijn aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1623298 In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken […]

Wat betekenen WIA, WGA en IVA?

Betekenis WIA, WGA en IVA WIA, WGA en IVA zijn onderling verbonden. WIA is de uitkering die u krijgt van het UWV als u door ziekte niet of minder kunt werken. De WIA staat volledig uitgeschreven voor: ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen‘. Dit wordt onderverdeeld in twee soorten. De WIA bestaat namelijk uit 2 soorten […]

Wie maakt gebruik van de diensten van het Expertise Instituut?

Wie maakt gebruikt van de diensten van het Expertise Instituut? Wij kunnen u in alle zaken ondersteunen waarin een verschil van inzicht bestaat over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Of het nu gaat om arbeidsmedische of arbeidsdeskundige diensten. De diensten van het Expertise Instituut worden onder meer afgenomen door: Werknemers Werkgevers Klanten van het UWV […]

Wat moet ik als cliënt van het Expertise Instituut niet vergeten?

Niet vergeten: vier belangrijke zaken om te onthouden Wat moet ik als cliënt niet vergeten? Voor een goed verloop van zowel consult als intake en onderzoek, dient u als cliënt enkele belangrijke zaken in het achterhoofd te houden. Onthoud onderstaande vier zaken voor een vlot verloop van consult, intake en onderzoek(en). Toestemming verlenen U dient via het […]

Waarom is het Expertise Instituut uniek?

Wat het Expertise Instituut uniek maakt Er zijn diverse partijen in de markt die zich richten op het uitvoeren van een medische expertise. Wij zijn echter van mening dat het Expertise Instituut uniek is. Hieronder geven wij enkele kernwoorden die onze dienstverlening karakteriseren: Medische expertise Onze specialisten werken samen met juridische deskundigen op het gebied […]