Expertise Instituut

Expertise Instituut_2

Geldt voor mijn rapportage het inzage- en correctierecht?

Ja, voor alle arbeidsmedische rapportages geldt dat aan u een inzage- en correctierecht toekomt. Dat recht kunt u op de volgende manier uitoefenen: A- Inzagerecht U heeft recht op inzage van de stukken over uw medische situatie. Dit geldt ook voor de uitkomst van een medische expertise. U heeft het recht het rapport van de […]

Maakt u meer kans in bezwaar en beroep tegen UWV door een extern arbeidsmedische expertise rapport (contra – expertise)?

Meer kans in UWV bezwaar en beroep door externe arbeidsmedische expertise Ja, bijna 50% meer kans! Arbeidsmedische expertise vergroot dus uw kansen. Het promotieonderzoek van de verzekeringsarts Jim Faas (hierna: Faas) geeft hier een onderbouwd antwoord op. In zijn artikel genaamd: “De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010” (in: Expertise […]

Vrije advocaatkeuze & vergoeding expertisekosten

Vrije advocaatkeuze in uw rechtsbijstandverzekering Het Europese Hof van Justitie heeft de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013 bevestigd. Het recht om zelf een advocaat te kiezen was al wettelijk vastgelegd, maar rechtsbijstandsverzekeraars perkten dit voor particulieren in verregaande mate in door de keuze bij zichzelf te leggen en de vergoeding alleen […]

Voldoet het Expertise Instituut aan de privacywetgeving?

Privacywetgeving en het Expertise Instituut Uw persoonlijke en medische gegevens worden behandeld volgens de privacywetgeving. Specifiek betekent dit dat wij: Voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Zijn aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1623298 In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken […]

Wat betekenen WIA, WGA en IVA?

Betekenis WIA, WGA en IVA WIA, WGA en IVA zijn onderling verbonden. WIA is de uitkering die u krijgt van het UWV als u door ziekte niet of minder kunt werken. De WIA staat volledig uitgeschreven voor: ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen‘. Dit wordt onderverdeeld in twee soorten. De WIA bestaat namelijk uit 2 soorten […]

Wie maakt gebruik van de diensten van het Expertise Instituut?

Wie maakt gebruikt van de diensten van het Expertise Instituut? Wij kunnen u in alle zaken ondersteunen waarin een verschil van inzicht bestaat over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Of het nu gaat om arbeidsmedische of arbeidsdeskundige diensten. De diensten van het Expertise Instituut worden onder meer afgenomen door: Werknemers Werkgevers Klanten van het UWV […]

Wat voor informatie krijgt uw werkgever te zien?

Wel of geen informatiedeling? Indien u terecht bent gekomen bij een van onze experts, wilt u uiteraard zeker weten wat er met uw informatie gebeurt. Wordt deze gedeeld met derden of niet? Zonder uw toestemming zal er onder geen beding informatie met derden worden gedeeld. Dus ook niet met uw werkgever.  Uw informatie en uw […]

Wat moet ik als cliënt van het Expertise Instituut niet vergeten?

Niet vergeten: vier belangrijke zaken om te onthouden Wat moet ik als cliënt niet vergeten? Voor een goed verloop van zowel consult als intake en onderzoek, dient u als cliënt enkele belangrijke zaken in het achterhoofd te houden. Onthoud onderstaande vier zaken voor een vlot verloop van consult, intake en onderzoek(en). Toestemming verlenen U dient via het […]

Waarom is het Expertise Instituut uniek?

Wat het Expertise Instituut uniek maakt Er zijn diverse partijen in de markt die zich richten op het uitvoeren van een medische expertise. Wij zijn echter van mening dat het Expertise Instituut uniek is. Hieronder geven wij enkele kernwoorden die onze dienstverlening karakteriseren: Medische expertise Onze specialisten werken samen met juridische deskundigen op het gebied […]

Wanneer word ik opgeroepen?

Uw vraag Wanneer word ik opgeroepen? beantwoord Vraagt u zich af: Wanneer word ik opgeroepen? U hoeft niet lang te wachten. Binnen twee werkdagen na aanmelding bellen wij u op. Vervolgens leggen wij de procedure uit en beantwoorden we eventuele vragen die u hebt. We maken direct een afspraak voor een telefonische intake. Vervolgens krijgt u […]