Expertise Instituut

Expertise Instituut_2

Wat is de FML lijst van het UWV?

De FML In uw dossier van het UWV treft u geregeld een zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) aan. Voor u als niet-deskundige is het mogelijk niet helder wat de functie is van deze lijst. Wij leggen u uit wat de FML is en wat u kunt ondernemen als u het niet met de inhoud eens […]

Heeft u recht op een second opinion of herbeoordeling AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering)?

Ja, u heeft als zelfstandige (ZZP) in beginsel recht op een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. De kosten worden in beginsel door de verzekeraar vergoed. Bindend protocol verzekeringsbranche second opinion inkomensverzekering De verzekeringsbranche heeft namelijk een protocol afgesproken (protocol claims individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) waarin zij aan verzekerden een second […]

Wat is het CBBS systeem van het UWV?

Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (hierna: “CBBS”) is een computersysteem van het UWV en wordt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV gebruikt bij claimbeoordelingen in het kader van de  in Nederland geldende arbeidsongeschiktheidswetten (ZW, WAO, WIA en Wajong). Het systeem is eigendom van UWV, maar niet toegankelijk voor externe partijen. Het CBBS bevat een gedetailleerde […]

Hoe wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage door het UWV vastgesteld?

Het arbeidsongeschiktheidspercentage wat doorslaggevend is voor de bepaling of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, wordt bepaald door de arbeidsdeskundige van het UWV via het CBSS systeem waartoe alleen het UWV toegang heeft.  Dit wordt uitgevoerd op basis van het door de verzekeringsarts van het UWV vastgestelde FML. Het UWV hanteert een […]

Heeft u recht op een ANW uitkering van de SVB bij arbeidsongeschiktheid?

De criteria voor toekenning van een ANW uitkering door SVB bij Arbeidsongeschiktheid: U komt mogelijk in aanmerking voor een ANW (Algemene Nabestaanden Wet) uitkering van de SVB indien uw partner overlijdt en u bent zelf arbeidsongeschikt. Het is daarom goed om na te gaan bij het overlijden van uw partner in het geval u arbeidsongeschikt […]

Hoe werkt een hoorzitting bij het UWV?

Voor veel mensen die bezwaar maken tegen het UWV is een hoorzitting een spannend vooruitzicht.  In het algemeen weet men niet wat men kan verwachten en hoe men zich hier op kan voorbereiden. Het platform Bezwaar-UWV heeft een leuk verhaal geschreven . In alle gevallen verdient het de de voorkeur om u door een deskundige […]

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier 

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier Het recht op inzage in het medisch dossier van particulieren is onder meer vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener moet de patiënt hierbij zo goed […]

Wat is arbeidsmedische expertise?

Met arbeidsmedische expertise bedoelen wij de gespecialiseerde arbeidsgeneeskundige (bedrijfsarts), verzekeringsgeneeskundige (verzekeringsarts) en/of arbeidsdeskundige expertise (arbeidsdeskundige) van de Expertise Instituut, welke vereist kan zijn om onafhankelijk helderheid te krijgen als onduidelijkheid (of verschil van inzicht) bestaat bij de vaststelling van een juiste diagnose, advies en/of begeleiding van individuele arbeidsmogelijkheden of arbeidsongeschiktheid. Expertise Instituut gebruikt deze term […]

Zijn de verzekeringsartsen van het Expertise Instituut onafhankelijk?

De verzekeringsartsen van het Expertise Instituut zijn onafhankelijk in hun oordeel en niet verbonden aan het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel als er een verschil van inzicht bestaat over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Dit houdt ook in dat […]

Worden de arbeidsmedische expertisekosten ook vergoed in bezwaar- en beroep?

Indien uw bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard, heeft u naast recht op proceskostenvergoeding voor de juridische begeleiding ook recht op vergoeding van de arbeidsmedische expertisekosten van de Expertise Instituut. Dit werkt als volgt. Onderbouwing en rechtmatigheid Wet Tarief Strafzaken In dit verband verwijzen wij u ook naar dit recente arrest https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:CRVB:2016:1695 waarin de berekening […]