Expertise Instituut

Expertise Instituut_2

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier 

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier Het recht op inzage in het medisch dossier van particulieren is onder meer vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener moet de patiënt hierbij zo goed […]

Zijn de verzekeringsartsen van het Expertise Instituut onafhankelijk?

De verzekeringsartsen van het Expertise Instituut zijn onafhankelijk in hun oordeel en niet verbonden aan het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel als er een verschil van inzicht bestaat over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Dit houdt ook in dat […]

Maakt u meer kans in bezwaar en beroep tegen UWV door een extern arbeidsmedische expertise rapport (contra – expertise)?

Meer kans in UWV bezwaar en beroep door externe arbeidsmedische expertise Ja, bijna 50% meer kans! Arbeidsmedische expertise vergroot dus uw kansen. Het promotieonderzoek van de verzekeringsarts Jim Faas (hierna: Faas) geeft hier een onderbouwd antwoord op. In zijn artikel genaamd: “De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010” (in: Expertise […]

Voldoet het Expertise Instituut aan de privacywetgeving?

Privacywetgeving en het Expertise Instituut Uw persoonlijke en medische gegevens worden behandeld volgens de privacywetgeving. Specifiek betekent dit dat wij: Voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Zijn aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1623298 In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken […]

Wanneer word ik opgeroepen?

Uw vraag Wanneer word ik opgeroepen? beantwoord Vraagt u zich af: Wanneer word ik opgeroepen? U hoeft niet lang te wachten. Binnen twee werkdagen na aanmelding bellen wij u op. Vervolgens leggen wij de procedure uit en beantwoorden we eventuele vragen die u hebt. We maken direct een afspraak voor een telefonische intake. Vervolgens krijgt u […]

Op welke wijze wordt rekening gehouden met de privacy van de cliënt?

Privacy van de cliënt Expertise Instituut heeft de privacy van de cliënt hoog in het vaandel. Wij voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1623298. In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en dat wij […]

Is de functionelemogelijkhedenlijst in het eindverslag volledig?

Volledigheid van de functionele mogelijkhedenlijst De werkzaamheden die wij verrichten bij de beoordeling van de functionele mogelijkheden lijst of de FML richten zich alleen op de door de verzekeringsarts van het Expertise-Instituut beoordeelde of geconstateerde onderdelen. Alleen expliciet beoordeelde onderdelen worden expliciet benoemd. Niet benoemde items op de FML door onze verzekeringsarts impliceert geenszins dat […]

Hoe kan ik mij als cliënt aanmelden?

U als cliënt aanmelden Wilt u gebruikmaken van onze diensten? U kunt zich eenvoudig via onze website als cliënt aanmelden. Dit kan via ons Aanmeldformulier. Zodra het aanmeldformulier geopend is, dient u eenmalig uw basisgegevens in te voeren. Vervolgens ontvangt u via de mail een persoonlijke code. Daarna kiest u de optie ‘Inloggen’. Verderop kunt u […]

Welke diensten levert het Expertise Instituut?

Diensten Expertise Instituut Hieronder volgt een overzicht van enkele diensten die het Expertise Instituut biedt. In het kort: Dossierscreening Belastbaarheidsonderzoek door erkende verzekerings-/ bedrijfsarts Arbeidsdeskundige expertise bezwaar en beroep Medische expertise in bezwaar en beroep Dossierscreening Met het invullen van een aanvraagformulier kunt u laten vaststellen of het inzetten van een expertise zinvol is. Daarover […]