Bezwaar en Beroep UWV

Een extern en onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek kan de basis vormen voor een succesvolle WIA-aanvraag, bezwaar- en/of beroepszaken tegen het UWV

Second Opinion Bedrijfsarts

U heeft als werknemer het recht op een second opinion door een onafhankelijke externe bedrijfsarts. Wij hebben een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde onafhankelijke bedrijfsartsen.

Consultatierecht Bedrijfsarts

Expertise Instituut, Sociaal Verhaal en landelijke verenigingen actief op het gebied van werknemersvertegenwoordigingen lanceren een…….

Second Opinion Verzekeringsarts

Expertise Instituut ondersteunt particulieren die zich niet kunnen vinden in de (her) beoordeling door de verzekeringsarts van het UWV en een second opinion wensen

Psychiatrische Expertise

Expertise Instituut adviseert een psychiatrische expertise in te zetten bij (vermoeden van) complexere persoonlijkheidsproblematiek en het verhelderen……

Arbeidsdeskundig belastbaarheids onderzoek

De Wet verbetering Poortwachter stelt dat het van belang is om na een periode van ziekte van een werknemer vast te stellen in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om terug te keren in het werk. Dit noemt men ook wel een arbeidsdeskundig belastbaarheidsonderzoek wat volgt op de FML van de bedrijfsarts

Herziening beslissing UWV

Beslissingen van het UWV worden in de regel via een door de betrokkene in te dienen bezwaar- en/of beroepsprocedure hersteld. Het is dan ook zaak tijdig bezwaar-en/of beroep in te stellen tegen de beslissing waar……..

Begeleiding WIA - aanvraag

De WIA-aanvraag kan voor u als werknemer een tijdrovend traject zijn, waarbij zowel werknemer als werkgever zich moet houden aan regels en deadlines. Alle WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) -aanvragen…….

Medisch haalbaarheids onderzoek

In een letselschadezaak kan de Raad voor Rechtsbijstand u gratis een subsidie verstrekken voor het laten uitvoeren van een medisch haalbaarheidsonderzoek, indien u voor een zogenaamde toevoeging in aanmerking komt. Dit kunt u verifiëren bij de Raad voor Rechtsbijstand of via uw advocaat.

Second opinion arbeidsongeschiktheid SVB

Is uw ANW uitkering afgewezen door het SVB omdat u minder dan 45% arbeidsongeschikt bent dan kunt u met een second opinion uw bezwaar kracht bij zetten. De berekening van de arbeidsongeschiktheid wordt door het SVB via het UWV uitgevoerd met de CBBS systematiek.

Second opinion arbeidongeschiktheid AOV

Stel dat u arbeidsongeschikt wordt als ZZP en u heeft een AOV. De verzekeraar stelt echter de arbeidsongeschiktheid niet juist vast? Dan heeft u mogelijk recht op een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts op grond van uw polisvoorwaarden. U kunt dat door ons laten uitzoeken.

Second Opinion WMO

Medische Second opinion recht op WMO voorziening

Met een medische beoordeling en uitgebreide onderbouwing in de vorm van een second Opinion op een negatief WMO advies van de Gemeente, staat u als particulier sterker in een eventueel bezwaarzaak. U heeft immers een duidelijke contra-indicatie. Een second opinion van een onafhankelijke en onpartijdige indicatie- en adviesarts (I&A-artsen) die gespecialiseerd zijn in sociaal-medisch advies helpt u dan.

Direct juridische hulp

Niet eens met de beslissing van het UWV? Onze gespecialiseerde advocaten helpen u succesvol bezwaar maken.

U kunt bezwaar instellen bij het UWV indien u zich niet kunt vinden in de beslissing van het UWV. Als u hierbij behoefte hebt aan juridische ondersteuning, kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerd advocatenkantoor dat u hierin zal begeleiden.