Expertise Instituut

Expertise Instituut_2

Heeft u recht op een second opinion of herbeoordeling AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering)?

Ja, u heeft als zelfstandige (ZZP) in beginsel recht op een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. De kosten worden in beginsel door de verzekeraar vergoed. Bindend protocol verzekeringsbranche second opinion inkomensverzekering De verzekeringsbranche heeft namelijk een protocol afgesproken (protocol claims individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) waarin zij aan verzekerden een second […]

Wat is het CBBS systeem van het UWV?

Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (hierna: “CBBS”) is een computersysteem van het UWV en wordt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV gebruikt bij claimbeoordelingen in het kader van de  in Nederland geldende arbeidsongeschiktheidswetten (ZW, WAO, WIA en Wajong). Het systeem is eigendom van UWV, maar niet toegankelijk voor externe partijen. Het CBBS bevat een gedetailleerde […]

Hoe wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage door het UWV vastgesteld?

Het arbeidsongeschiktheidspercentage wat doorslaggevend is voor de bepaling of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, wordt bepaald door de arbeidsdeskundige van het UWV via het CBSS systeem waartoe alleen het UWV toegang heeft.  Dit wordt uitgevoerd op basis van het door de verzekeringsarts van het UWV vastgestelde FML. Het UWV hanteert een […]

Heeft u recht op een ANW uitkering van de SVB bij arbeidsongeschiktheid?

De criteria voor toekenning van een ANW uitkering door SVB bij Arbeidsongeschiktheid: U komt mogelijk in aanmerking voor een ANW (Algemene Nabestaanden Wet) uitkering van de SVB indien uw partner overlijdt en u bent zelf arbeidsongeschikt. Het is daarom goed om na te gaan bij het overlijden van uw partner in het geval u arbeidsongeschikt […]

Hoe werkt een hoorzitting bij het UWV?

Voor veel mensen die bezwaar maken tegen het UWV is een hoorzitting een spannend vooruitzicht.  In het algemeen weet men niet wat men kan verwachten en hoe men zich hier op kan voorbereiden. Het platform Bezwaar-UWV heeft een leuk verhaal geschreven . In alle gevallen verdient het de de voorkeur om u door een deskundige […]

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier 

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier Het recht op inzage in het medisch dossier van particulieren is onder meer vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener moet de patiënt hierbij zo goed […]

Maakt u meer kans in bezwaar en beroep tegen UWV door een extern arbeidsmedische expertise rapport (contra – expertise)?

Meer kans in UWV bezwaar en beroep door externe arbeidsmedische expertise Ja, bijna 50% meer kans! Arbeidsmedische expertise vergroot dus uw kansen. Het promotieonderzoek van de verzekeringsarts Jim Faas (hierna: Faas) geeft hier een onderbouwd antwoord op. In zijn artikel genaamd: “De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010” (in: Expertise […]

Is het expertiserapport van het Expertise Instituut ‘UWV proof’?

Expertiserapport geschikt voor UWV Door het inzetten van een arbeidsrelevante medische expertise wordt vastgesteld of de arbeidsongeschiktheid een medisch objectiveerbaar gevolg is van ziekte. Dit komt in het expertiserapport naar voren. Ook wordt er vastgesteld of er benutbare arbeidsmogelijkheden zijn. Deze vaststelling wordt gedaan conform de richtlijnen van het UWV. Conform richtlijnen van UWV Het […]

Waarom kiezen elk jaar vele cliënten uit heel Nederland voor het Expertise Instituut?

Daarom kiezen Nederlanders het Expertise Instituut Ieder jaar kiezen vele mensen uit Nederland voor het Expertise Instituut. Maar waarom? Hieronder staan vier redenen waarom onze organisatie door zo vele cliënten wordt gekozen: Verhoogt de slagingskans in bezwaar- en beroep tot wel 54% Bij het Expertise Instituut staat de cliënt centraal. Als klant krijgt u toegang […]